Fagerskogen hjälper dig med trädfällning, avancerad trädfällning och markarbeten m.m.

Har du träd som du behöver ta bort, eller kanske ett skogsparti som behöver gallras ur eller röjas? Vi hjälper årligen hundratals privatpersoner och företag med säker trädfällning och olika former av markarbeten.

Trädfällning

Har du träd som behöver fällas kan du få snabb och effektiv hjälp av oss. Vi fäller träd även på platser där det kan verka omöjligt. Platsens förutsättningar påverkar alltid de metoder vi använder och vi strävar efter att utföra så säkra och skonsamma fällningar som möjligt. Vi har flera års erfarenhet av trädfällning, markfällning och sektionsfällning.

Markarbeten

Markentreprenader med modern maskinpark. Vi åtar oss alla slags markarbeten för såväl kommuner, företag som privatkunder i Enköping med omnejd. I vår välutrustade maskinpark finns samtliga maskiner och redskap som behövs för att hjälpa dig med ditt markarbete.

”Vi hade ett gammalt och halvruttet träd som lutade över huset men ingen vågade kapa ned det åt oss. Fagerskogen fick uppdraget och fällde det med millimeterprecision och säkerhet. TACK!”

Pelle Sundquist

Galleri

Klicka på bilderna för att se större versioner och ytterligare bilder.