Trädfällning, när behövs det och vad gäller?

Trädfällning är ett brett begrepp och kan ha olika innebörd. Det kan vara att fälla träd på en villatomt eller innebära att gallra större skogspartier. När det kommer till trädfällning på tomter kan det av olika anledningar vara aktuellt att anlita experter som har utbildning och gedigen kompetens inom alla former av trädfällning. Ibland av säkerhetsskäl då trädet skulle kunna orsaka skador och ibland av estetiskt skäl.

Du kan alltid kontakta oss för att diskutera din trädfällning eller för en offert.

 

070-928 79 45

Vad gäller för privatpersoner när det kommer till trädfällning?

Som privatperson finns det lite att tänka på när du ska fälla träd. Bor du i ett villaområde finns det också risker med att fälla träd. Görs det fel kan det ske olyckor och du riskerar att skada andras egendom. Ett felaktigt fält träd kan skada byggnader och andras trädgårdar eller falla över ledningar.

Vill du som privatperson fälla träd på din egen tomt kan du göra det själv. Men du är också ansvarig för att det görs säkert och du bär ansvaret om någon olycka uppstår. Trädfällning kräver precision, kunskap och rätt utrustning. Framför allt när du vill fälla träd där det finns stora risker. Det vara att träder står nära ditt eller grannarnas hus, väg eller elledningar.

Ett större träd kan behöva kapas i sektioner och kräva skylift. Därför lönar det sig att anlita oss som har utbildning och gedigen kompetens när det kommer till alla former av trädfällning.

Avancerad trädfällning, vad är det?

Varje trädfällning är unik och speciellt när det träd du vill fälla innebär stora utmaningar. När det kommer till avancerad trädfällning så krävs det rätt kompetens och utbildning. Avancerad trädfällning kan behövas när trädet du vill fälla står otillgängligt till eller det finns större risker.

Vi som arbetar med avancerad trädfällning är speciellt utbildade och har gedigen erfarenhet när det kommer säkerhet och avancerad trädfällning. Ibland är det inte möjligt att göra trädfällningen direkt från marken utan du behöver passa in en skylift där det finns känsligt underlag. Anlitar du oss för avancerad trädfällning kan du lita på att allt sker säkert och med största hänsyn till omgivningen.

En avancerad trädfällning kan innebära att trädfällaren behöver klättra upp i trädet och kapa ner delarna del för del. Sektionsfällning är ett riskabelt arbete om du inte har rätt utbildning och verktyg. När du anlitar oss får du en trädfällare som är fullt försäkrad och som gör arbetet effektivt. Vi arbetar effektivt och har all nödvändig utrustning så det blir även ekonomiskt fördelaktigt.

Fälla träd, steg för steg

Fälla träd är en konst och framför allt fälla träd på ett säkert sätt. Du behöver ha rätt verktyg och maskiner på plats innan du börjar. För att det ska blir korrekt gjort behöver du göra en noggrann planering och göra allt i rätt ordning.

  1. Börja med att identifiera fallriktning. Det gör du genom att mäta avstånd till byggnader och ledningar. Här är det viktigt att du tar hänsyn till trädkronans omfång.
  2. Betänk att ett träd som vuxit snett, har en stam som är krokig eller har en snedvuxen trädkrona. Då har trädet fallriktning åt den delen som är tyngst.
  3. Det är viktigt att du alltid ser till att arbeta från sidan och att riktskäret blir så djupt som möjligt
  4. Såga eller hugg riktskäret så långt ned som möjligt mot den fallriktning du bestämt.
  5. Riktskäret ska vara format som en triangel som du sedan tar bort.

Innan du sätter igång att fälla trädet så ska du ytterligare en gång kontrollera så trädets fallriktning är den du tänkt.

Varningar vid fällning av träd på egen hand

Säkerheten är alltid det viktigaste när du ska fälla träd. Därför finns det en del punkter som du ska vara extra observant på. Mycket beror också på hur platsen du ska fälla trädet ser ut. Metoderna kan också skilja sig åt, en lyckad markfällning skiljer sig från andra metoder som när du behöver använda en skylift eller sektionsfälla. Det är vanligare att privatpersoner gör markfällning själva och ta då extra hänsyn till:

  • När du fäller trädet så stå aldrig kvar på själva sågningsplatsen. Skulle trädet falla i fel fallriktning kan du få det över dig
  • Olika träd är olika hårda. Vid hårdare träd bör du använda motorsåg och yxa
  • Se alltid till att ha rätt skyddskläder
  • Ska du fäll ett mindre träd bör du även använda en bågsåg
  • Var noga med att inga husdjur eller barn är ute på tomten när du fäller

Väder spelar också in när du ska fälla träd. Trädfällning bör inte göras när det blåser kraftigt och du bör inte låta fällriktningen gå mot vinden. Har du köpt huset med befintliga träd och har träd som stått där länge kan finnas spikar dolda i trädet. En spik kan skada motorsågens kedja vilket i sig kan leda till en olycka. Finns det ledningar eller högspänningsledningar där trädet står bör du alltid prata med din elleverantör. Anlitar du oss sköter vi hela processen.

Har du aldrig fällt träd tidigare och du har större träd som du vill fälla bör du pratat med en expert. Det gäller också om trädet står svåråtkomligt till och där det finns en större riskbild. Vi som utbildade trädfällare kan avgöra om det är en avancerad trädfällning som behövs. Du får också en expert som vet vilka regler som gäller och som tar det fulla ansvaret för att arbetet blir gjort korrekt och säkert. Tveka inte att ta kontakt med oss för en offert eller ställa frågor kring trädfällning.

Taggar:
Trädfällning Uppsala, Trädfällning Enköping, Trädfällning Stockholm, Trädfällning Västerås, Trädfällning

”Vi hade ett gammalt och halvruttet träd som lutade över huset men ingen vågade kapa ned det åt oss. Fagerskogen fick uppdraget och fällde det med millimeterprecision och säkerhet. TACK!”

Pelle Sundquist